Så här går ett fönsterbyte i Bollnäs till?

Att byta fönster går att göra året om, även under vintern, vilket oftast är den årstid då man upptäcker att fönstren inte längre håller tätt. Du bör anlita en professionell fönstermontör vid ditt fönsterbyte i Bollnäs för att få arbetet utfört korrekt och med ett bra resultat.

Att byta fönster är ett tungt arbete som dessutom kräver en del kunskap så att fönstret blir korrekt monterat så att det sitter säkert men också så att det inte förlorar sina isoleringsegenskaper vid monteringen. När du anlitar en professionell fönstermontör kan du vara säker på att arbetet utförs på rätt sätt så att fönstren bibehåller sina optimala isoleringsegenskaper men också sitter fast ordentligt så att det inte sker några olyckor. Dessutom så får du de skador som eventuellt uppstår på fasaden reparerade då fönstren rivs ut. Du kan kontakta oss på PTM-Bygger då du vill få professionell hjälp med ditt fönsterbyte i Bollnäs.

 

Process vid fönsterbyte i Bollnäs

När du ska byta fönster behöver du först planera ditt fönsterbyte i Edsbyn eller i Bollnäs. Bland annat behöver du planera in när du ska utföra fönsterbytet så att du dels kan förbereda genom att plocka rent vid fönstren men också så att du har möjlighet att ha hantverkare hemma. Du behöver också planera in vilken typ av fönster du ska montera. Många väljer att montera in träfönster på nytt men det finns idag fler alternativ att välja mellan, som dessutom kan bli mer kostnadseffektiva både vid inköp och över tid.

 

Välja fönster vid fönsterbyte i Bollnäs

Idag finns det flera olika fönstertyper att välja mellan då du ska göra ett fönsterbyte i Bollnäs. Har du tidigare haft träfönster går det nu att byta ut fönstren mot plastfönster, så kallade PVC-fönster, som i stort kan erhållas med samma utseende som ett träfönster. Plastfönster är billigare att köpa, kan erhållas i flera olika färger och format och har dessutom mycket goda isoleringsegenskaper. Dessutom är PVC-fönster helt underhållsfria vilket innebär att du slipper att skrapa, kitta om och måla dina fönster vart 10:e år. Du kan också välja aluminiumfönster som har ett exklusivare utseende men också kostar betydligt mer och därför är vanligast att montera på företagsbyggnader.

 

Utföra ett fönsterbyte

När vi utför ett fönsterbyte i Bollnäs börjar vi med att riva ut de gamla fönstren. Om arbetet sker under vintertid så byter vi ett fönster i taget så att inte fastigheten kyls ned. De gamla fönstren slängs i en container tillsammans med annat byggavfall som sedan transporteras bort för återvinning enligt kommunens riktlinjer. Därefter monterar vi in de nya fönsterkarmarna, vilket sker exakt i lod så att de får optimal placering och kan fästas tryggt i fasaden så att de sitter säkert. Därefter lägger vi isolering mellan karm och fasad och sätter sedan upp foder. Slutligen sätter vi dit de nya fönstren. Till sist städar vi upp efter oss och gör en besiktning av fönstren tillsammans med dig så vi är säkra på att du är 100 % nöjd.

 

Kontakta oss

PTM-Bygger är experter på fönsterbyte i Edsbyn, Söderhamn och Bollnäs och kan erbjuda dig skickliga och yrkesutbildade snickare med lång erfarenhet inom branschen. Det borgar för att du får arbetet utfört på rätt sätt och med det resultat som du förväntar dig. Du kan kontakta oss för mer information om våra tjänster och om hur vi kan hjälpa dig med ditt fönsterbyte. Du kan också boka ett kostnadsfritt hembesök där vi dels kan besiktiga dina gamla fönster och dels lämna tips inför valet av dina nya fönster, utan några förpliktelser.